Meny

Krefting-stiftelsen

Krefting-stiftelsen er en stiftelse som har som hovedmål å yte støtte til tiltak rettet mot vanskeligstilte barn og unge, samt til medisinsk forskning og kulturhistoriske formål.

Stiftelsen vil bidra til at alle barn og unge i hele verden skal få et best mulig utgangspunkt i livet, at den medisinske forskningen kan foregå på et høyest mulig nivå og i tillegg bidra til å beskytte norske kulturminner.

Gjennom en årrekke har Carucel-konsernet vært den viktigste bidragsyteren til «A Better Life Fundation» som bygger og drifter skoler for barn med nedsatt funksjonsevne i Bukino Faso i Vest-Afrika.

Krefting-stiftelsen vil overta ansvaret for de videre bidragene til dette prosjektet.

Ta kontakt

Stiftelsen ble opprettet i desember 2022. Ved opprettelsen ble det overført verdier for til sammen 300 millioner kroner til stiftelsen. Hvert år kan det deles ut inntil fem millioner kroner til formål definert i stiftelsens vedtekter.

For henvendelser kontakt styret i stiftelsen per mail - Kreftingstiftelsen@gmail.com

Director of Living & Leisure
Pierre Puggaard
Prosjekter
Forvaltningsdirektør
Hege Brattlid
Prosjekter
Eiendom
Camilla Lilledahl
Prosjekter
Eiendomssjef
Fredrik Lekven Lien
Prosjekter
Eiendomssjef
Joachim Wolf Stensland
Prosjekter
Assistent Property Manager
Haider Raja
Prosjekter
Christian Østby
Prosjekter