Meny

Bærekraft for Carucel AS

Vi i Carucel AS er dedikerte til bærekraftig vekst og ønsker å bidra til en mer rettferdig, robust og miljøbevisst fremtid. Helt konkret jobber vi med å måle energi – og vannforbruket til alle våre eiendommer, tilrettelegge for gode rapporteringssystemer og identifisere besparende tiltak. Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har vi valgt oss ut tre av målene som er spesielt relevant for vår virksomhet, og forankret vårt bærekraftsarbeid i disse. De tre utvalgte bærekraftsmålene er: 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraft i praksis

Med våre bærekraftige retningslinjer som grunnlag, har vi engasjert oss i prosjekter som fremmer grønn byutvikling, reduserer klimautslipp, støtter lokalsamfunnsutvikling og bevarer kulturarv.

Disse initiativene representerer vår tro på at bærekraft og samfunnsansvar er nøkkelen til å skape en mer rettferdig, motstandsdyktig og miljøbevisst fremtid for Oslo, Nusfjord og samfunnene vi er en del av. Vi er dedikerte til å kontinuerlig følge opp og forbedre vår innsats innenfor ESG og være fremtidsrettet innenfor bærekraft i eiendomsbransjen.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Et av Carucel sine sentrale fokusområder er like muligheter for alle. Vi tar bærekraftsmålet på alvor ved å prioritere rettferdige arbeidspraksiser, inkludert trivsel for våre ansatte og rettferdig avlønning. Vi fremmer like muligheter og investerer i opplærings- og utviklingsmuligheter for alle ansatte.

Vår støtte til lokale bedrifter og økonomier gjennom samarbeid med lokale leverandører og entreprenører er også en del av vårt engasjement. Vi er også dedikert til mangfold og vi tror på verdien av ulike ekspertiser og erfaringer som kan bidra positivt til selskapets utvikling, og derfor er kjønnsdiversitet en integrert del av Carucel sin personalpolitikk. Per juni 2023 utgjør kvinner 43% prosent av våre ansatte.

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjennom prosjekter som Fyrstikkbakken og Nusfjord Artic Resort bidrar vi til oppnåelse av bærekraftsmål 11. Fyrstikkbakken er et av Norges ledende klima- og miljøprosjekter innen boligbygging.

Prosjektet består av 160 miljøvennlige boliger på Bryn i Oslo. Vi har oppnådd over 50% reduksjon i klimagassutslipp ved å bruke høyteknologisk massivt treverk, solkraftsystemer og tilrettelegging for sykling og elektriske kjøretøy. Delingsløsninger som hjemmekontor, gjesterom og parsellhager er også tilgjengelige. Fyrstikkbakken 14 er gjennomført i samarbeid med Birk & Co. Nusfjord Arctic Resort er en unik destinasjon i fiskeværet Nusfjord i Lofoten, Norge. Vi har investert over 100 millioner norske kroner i oppgradering og vedlikehold av resorten. Målet er å tilby unike opplevelser for turister samtidig som vi bevarer fiskeværet og skjermer det fra masseturisme. Vi er stolte av å være hovedaksjonær i Nusfjord AS og Nusfjord Drift AS. Vi engasjerer oss i prosjekter som støtter opp om bærekraftige byer og lokalsamfunn gjennom miljøvennlige byggepraksiser, reduksjon av klimagassutslipp og bevaring av kulturarv.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Ved at vi prioriterer bruk av bærekraftige materialer og produkter i våre bygge-, vedlikeholds- og driftsprosesser bidrar vi til bærekraftsmålet om ansvarlig forbruk og produksjon. Vi har implementert resirkuleringsprogrammer og oppfordrer leietakere til å omfavne bærekraftige praksiser for å redusere avfall.

Videre tilbyr vi insentiver til leietakere som tar i bruk bærekraftige tiltak og fokuserer på energi- og vannbesparelse ved hjelp av smart teknologi. Vi sikrer også at våre leverandører og entreprenører overholder bærekraftige praksiser og etiske kilde- og produksjonsmetoder. Et eksempel på vår innsats for bærekraftig utvikling er Oslobukta, et fremtidsrettet og bærekraftig prosjekt innen urban utvikling. Vi har iverksatt miljømål og konkrete klimatiltak i utviklingsprogrammet. Målet er å halvere utslippene fra bygningene sammenlignet med referansebygninger. Vi tar også hensyn til transport til og fra bygningene, energibruk og utslipp fra produksjon av byggematerialer. Vi stiller strenge krav til leverandører og leietakere for å sikre lave utslipp og et godt innemiljø uten skadelige stoffer.

Director of Living & Leisure
Pierre Puggaard
Prosjekter
Forvaltningsdirektør
Hege Brattlid
Prosjekter
Eiendom
Camilla Lilledahl
Prosjekter
Eiendomssjef
Fredrik Lekven Lien
Prosjekter
Team lead @Alva
André Sannerhaugen
Prosjekter
Eiendomssjef
Joachim Wolf Stensland
Prosjekter
Christian Østby
Prosjekter
Styreleder
Carl Erik Krefting
 • Grunnlegger av Carucel med mer enn 30 års erfaring som eiendomsinvestor.

 • Før han stiftet Carucel, var Carl Erik Krefting med å grunnlegge Søylen Eiendom.

 • Krefting har tilbrakt mer enn 20 år som partner i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund (Thommesen) og er utdannet Cand.jur fra Universitet i Oslo (UiO)

Styremedlem
Caroline Krefting
 • Leder for eiendomsinvesteringer og utvikling i Carucel siden desember 2016

 • Har erfaring som Asset Management Officer i Steen Strøm og Associate innen både Deal Advisory og Audit i KPMG

 • Krefting har en mastergrad i anvendt økonomi og finans og en bachelorgrad i bedriftsøkonomi fra Copenhagen Business School

Styremedlem
Kjersti Hobøl
 • Administrerende direktør i detaljhandelselskapet Nille

 • Erfaring som styremedlem i XXL, Aspelin Ramm, Byggmax og Elektroimportøren

 • Bred tidligere erfaring fra detaljhandelsstyre og flere andre lederstillinger

Styremedlem
Hans Petter Høegh
 • Finansdirektør i Kristian Gerhard Jebsen Group og administrerende direktør i KGJ Eiendom.

 • Bred styreerfaring fra eiendomsselskaper som Søylen, Winta Eiendom og BSA Berlin og fra investeringsselskaper som Procerta AS.

 • Høegh har hatt flere stillinger som finansdirektør og har en mastergrad innen økonomi og administrasjon fra Universite de Lausanne

Styremedlem
John Giverholt
 • Erfaring inkluderer administrerende direktør i Ferd, konserndirektør i DNB og assisterende finansdirektør i Hydro

 • Bred styreerfaring fra blant annet Kongsberg-Gruppen, Telenor, Scatec Solar og Gjensidige

 • Giverholt har en bachelorgrad i økonomi fra University of Manchester og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH)