Meny

Bærekraft for Carucel AS

Vi i Carucel AS er dedikerte til bærekraftig vekst og ønsker å bidra til en mer rettferdig, robust og miljøbevisst fremtid. Helt konkret jobber vi med å måle energi – og vannforbruket til alle våre eiendommer, tilrettelegge for gode rapporteringssystemer og identifisere besparende tiltak. Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har vi valgt oss ut tre av målene som er spesielt relevant for vår virksomhet, og forankret vårt bærekraftsarbeid i disse. De tre utvalgte bærekraftsmålene er: 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraft i praksis

Med våre bærekraftige retningslinjer som grunnlag, har vi engasjert oss i prosjekter som fremmer grønn byutvikling, reduserer klimautslipp, støtter lokalsamfunnsutvikling og bevarer kulturarv.

Disse initiativene representerer vår tro på at bærekraft og samfunnsansvar er nøkkelen til å skape en mer rettferdig, motstandsdyktig og miljøbevisst fremtid for Oslo, Nusfjord og samfunnene vi er en del av. Vi er dedikerte til å kontinuerlig følge opp og forbedre vår innsats innenfor ESG og være fremtidsrettet innenfor bærekraft i eiendomsbransjen.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Et av Carucel sine sentrale fokusområder er like muligheter for alle. Vi tar bærekraftsmålet på alvor ved å prioritere rettferdige arbeidspraksiser, inkludert trivsel for våre ansatte og rettferdig avlønning. Vi fremmer like muligheter og investerer i opplærings- og utviklingsmuligheter for alle ansatte.

Vår støtte til lokale bedrifter og økonomier gjennom samarbeid med lokale leverandører og entreprenører er også en del av vårt engasjement. Vi er også dedikert til mangfold og vi tror på verdien av ulike ekspertiser og erfaringer som kan bidra positivt til selskapets utvikling, og derfor er kjønnsdiversitet en integrert del av Carucel sin personalpolitikk. Per juni 2023 utgjør kvinner 43% prosent av våre ansatte.

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjennom prosjekter som Fyrstikkbakken og Nusfjord Artic Resort bidrar vi til oppnåelse av bærekraftsmål 11. Fyrstikkbakken er et av Norges ledende klima- og miljøprosjekter innen boligbygging.

Prosjektet består av 160 miljøvennlige boliger på Bryn i Oslo. Vi har oppnådd over 50% reduksjon i klimagassutslipp ved å bruke høyteknologisk massivt treverk, solkraftsystemer og tilrettelegging for sykling og elektriske kjøretøy. Delingsløsninger som hjemmekontor, gjesterom og parsellhager er også tilgjengelige. Fyrstikkbakken 14 er gjennomført i samarbeid med Birk & Co. Nusfjord Arctic Resort er en unik destinasjon i fiskeværet Nusfjord i Lofoten, Norge. Vi har investert over 100 millioner norske kroner i oppgradering og vedlikehold av resorten. Målet er å tilby unike opplevelser for turister samtidig som vi bevarer fiskeværet og skjermer det fra masseturisme. Vi er stolte av å være hovedaksjonær i Nusfjord AS og Nusfjord Drift AS. Vi engasjerer oss i prosjekter som støtter opp om bærekraftige byer og lokalsamfunn gjennom miljøvennlige byggepraksiser, reduksjon av klimagassutslipp og bevaring av kulturarv.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Ved at vi prioriterer bruk av bærekraftige materialer og produkter i våre bygge-, vedlikeholds- og driftsprosesser bidrar vi til bærekraftsmålet om ansvarlig forbruk og produksjon. Vi har implementert resirkuleringsprogrammer og oppfordrer leietakere til å omfavne bærekraftige praksiser for å redusere avfall.

Videre tilbyr vi insentiver til leietakere som tar i bruk bærekraftige tiltak og fokuserer på energi- og vannbesparelse ved hjelp av smart teknologi. Vi sikrer også at våre leverandører og entreprenører overholder bærekraftige praksiser og etiske kilde- og produksjonsmetoder. Et eksempel på vår innsats for bærekraftig utvikling er Oslobukta, et fremtidsrettet og bærekraftig prosjekt innen urban utvikling. Vi har iverksatt miljømål og konkrete klimatiltak i utviklingsprogrammet. Målet er å halvere utslippene fra bygningene sammenlignet med referansebygninger. Vi tar også hensyn til transport til og fra bygningene, energibruk og utslipp fra produksjon av byggematerialer. Vi stiller strenge krav til leverandører og leietakere for å sikre lave utslipp og et godt innemiljø uten skadelige stoffer.

Director of Living & Leisure
Pierre Puggaard
Prosjekter
Forvaltningsdirektør
Hege Brattlid
Prosjekter
Eiendom
Camilla Lilledahl
Prosjekter
Eiendomssjef
Fredrik Lekven Lien
Prosjekter
Eiendomssjef
Joachim Wolf Stensland
Prosjekter
Assistent Property Manager
Haider Raja
Prosjekter
Christian Østby
Prosjekter