Meny

Vår strategi innen andre forretningsområder

Carucel investerer kapital utenom eiendom gjennom plasseringer i finansmarkedet og eierskap i skipsfart. Vi investerer også i unoterte selskaper, både i og utenfor eiendomssektoren. I utvalgte investeringer tilfører vi kompetanse gjennom aktivt eierskap.

Finance

I Carucel Finance søker vi gode, langsiktige selskaper som kan aktivt styre sin egen skjebne og ikke er avhengig av eksterne faktorer i form av råvare-priser og rater for at vi kan regne frem en fornuftig avkastning.

I utgangspunktet investerer vi med evigheten som perspektiv, men historien har lært oss at selv gode produkter og selskaper kan utkonkurreres og ergo har vi en dynamisk tilnærming til forventninger og pris. Vår portefølje består hovedsakelig av børsnoterte selskaper, men vi gjør noe så-korn/venture/tidlig-fase investeringer i kompaniskap med Arkwright X. Foruten dette har vi investeringer hvor vi tar aktivt eierskap i form av styreplass.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med finance?

Torbjörn Karlsson
CIO/CFO

Shipping

Carucels virksomhet relatert til skipsfart skjer gjennom foretaket Thorviks Rederi AS. Dette selskapet er 100 prosent eiet av Carl Erik Krefting privat, men er forvaltet av Carucel.

Porteføljen består av direkte investeringer i syndikerte shippingprosjekter, herunder eldre og nyere skip, samt nybyggkontakter. Investeringene er andelsbasert og skjer i all hovedsak sammen med profesjonelle tilretteleggere.

Strategien bygger på å ha et beslutningsdyktig og erfarent team med et fleksibelt investeringsmandat. Selskapet har en pragmatisk tilnærming til størrelse på investeringene, valg av sektorer og tidshorisont for investeringene.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med shipping?

Jonas Rosenlund
VP Finance
Director of Living & Leisure
Pierre Puggaard
Prosjekter
Forvaltningsdirektør
Hege Brattlid
Prosjekter
Eiendom
Camilla Lilledahl
Prosjekter
Eiendomssjef
Fredrik Lekven Lien
Prosjekter
Eiendomssjef
Joachim Wolf Stensland
Prosjekter
Assistent Property Manager
Haider Raja
Prosjekter
Christian Østby
Prosjekter