Fasade1-2.jpg

FROGNERVEIEN 2

Frognerveien 2 består av 1004 kvm næring og bolig. Bygningen har en sentral beliggenhet ved Solli Plass i Oslo og har nære til kollektivtrafikk og tog. Carucel Eiendom forvalter hele bygningen bestående av 13 boliger og to næringsseksjoner over to etasjer.